Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
09.05.2007 22:21 - За кан Аспарух!!!
Автор: karavelov Категория: Технологии   
Прочетен: 15976 Коментари: 28 Гласове:
2http://www.bgns.net/Bg/otech/history/sredna/vlad/asparuh.html
КАН АСПАРУХ
/680-700/

Третият син на кан Кубрат. Годината на раждането му е неизвестна. Според някои изследователи името му има тюркски произход и трябва да се тълкува като "другар вълк" или "сокол". По-убедителни са теориите, според които името е по произход аланско и е звучало буквално Аспар-хрук. Предлагат се и различни варианти на тълкуване, като се изхожда от убеждението, че става дума за сложно, двусъставно име. Първата му част - "аспа", означава кон. Това кара някои да превеждат името като Конникът. Други отчитат значението и на втората съставка ("рух", "рук") и го тълкуват като "бял кон" или "Белия конник". Според славянската транскрипция името на първия български владетел се изговаряло като Исперих, а от XI век е засвидетелствувана формата Испор. В друг вариант с записано това име в т. нар. Именник на българските канове - освен формата Исперих там се среща и Есперих (Есперерих). Различните транскрипции трябва да се обяснят с обстоятелството, че в езика на прабългарите началният вокал на името се изговарял като иещо средно между "а", "и", "е". В зависимост от това в едни случаи името е записано като Аспарух, в други - Исперих, а в трети - Есперих. Най-близо до първообраза е формата Аспарух, която е наложена в историографията ни.

Името на Аспарух се споменава за първи път по повод на събитията около смъртта на кан Кубрат (около 660 г.) и разпадането на "Стара Велика България". Византийските историци са записали напътствените думи, които старият кан отправил към синовете си: "по никакъв начин да не се отделят един от друг и да живеят заедно, за да владеят навсякъде и да не робуват на друг народ". Само след три години съветът бил забравен и синовете на Кубрат поели в различни посоки.

Начело на племето оногундури (от което произхождал и владетелският род) Аспарух потеглил на запад. Отстъпвайки под ударите на хазарите, той преминал реките Днепър и Днестър и се установил в т. нар. Онглос - обширна "местност; "бидейки отпред блатиста, а от другите страни обградена като венец от реките, тя давала голяма сигурност срещу неприятеля". Тайнственият Онглос, в който се поселил Аспарух с подвластния му народ, трябва да се , търси оттатък Дунав, в днешна Бесарабия; от север го обграждали реките Серет и Прут. Установяването на прабългарите по тези места е станало в началото на 60-те години на VII век - по всяка вероятност със съгласието на византийските власти.

Доскоро се приемаше, че Аспарух имал под знамената си 10000 въоръжени мъже. Тази цифра се изчисляваше приблизително - за основа се вземаше сведението на византийския хронист Теофан "за отслабения от раздялата народ" и известието, че племето на аварите, което било родствено на прабългарите, наброявало 30 000 бойци. И тъй като народът на прабългарите се разделил на три, излизаше, че всеки от Кубратовите синове предвождал 10000 мъже, годни да носят оръжие. Напоследък тази цифра се посреща със съмнение - все повече се налага мнението (то се подкрепя от археологически данни), че Аспарух дошъл на Балканите начело на многоброен народ, числеността на който била неколкостотин хиляди човека.

Десетина години отношенията с Византия били мирни - изворите не са отбелязали стълкновения между ромеи и прабългари. Положението се променило чувствително, когато Константинопол бил обсаден от арабите 674-678 г. Войната с арабите се водела с голямо ожесточение и Византия не разполагала с възможности да защищава северните си граници. От това се възползувал Аспарух - той подложил на непрекъснати нападения "близките до Дунава земи", т. е. областта на днешна Добруджа и близките черноморски пристанища. Едва след разгромяването на арабската флота (с помощта на т. нар. гръцки огън) и деблокирането на Константинопол император Константин IV се заел да възстанови положението по североизточната граница. На тези земи империята отдавала голямо значение - те представлявали плацдарм за бъдещото й проникване в Мизия и покоряването на живеещите там славянски племена.

През пролетта на 680 г. Константин IV събрал голяма армия и заповядал "всички византийски отряди да преминат в Тракия". Ударът по суша бил съчетан с действията на византийския флот, който пренесъл императорската конница при Онгъла. Обстоятелството, че лично императорът възглавил кампанията, свидетелствува за опасността, която представлявали прабългарите, и за важността на северния боен театър.

Последвалите събития са описани набързо и крайно преднамерено от византийските историци. Доста тъмният им разказ цели да прикрие истината около катастрофата на императорската армия. Те твърдят, че "гъстите и многобройни редици" на византийската армия вселили смут сред прабългарите и те избягали в укрепленията си. Цели три дни Константин IV прекарал в бездействие, а на четвъртия лен отплавал за Месемврия. Когато коментират последиците от злополучното му решение, византийските историци твърдят, че сред конницата се разпространили тревожни слухове за бягството на императора, които довели до паника в ромейските редици и "конницата се отдала на бягство без никой да я преследва". Трудно е да повярваме, че един само слух е довел до бягството на византийската армия - истинската причина ще е поражението, което им е нанесъл Аспарух. Преди отпътуването си Константин IV приканил стратезите да дадат решително сражение на прабългарите.

Резултатът от сражението е известен - византийската армия ударила на бяг и претърпяла пълно поражение. Прабългарите преследвали отстъпващия противник и "повечето погубили с меч, а мнозина наранили". После преминали Дунав, установили се в територията на днешна Добруджа и влезли в договорни отношения с живеещите в Мизия славянски племена. На базата на съюза между двата народа била изградена и българската държава - всяка племенна група запазила своята самостоятелност и самоуправление - лятото на 680 г.

Изворите не са записали името на Аспарух в описаните no-горе събития, но няма съмнение, че както знаменитата победа при Онгъла, така и образуването на държавата, трябва да свържем с неговата личност. Впрочем това е подчертано изрично в т. нар. Именник на българските канове - там е отбелязано, че Аспарух предвождал своя народ при "идването му отсам Дунава", а начело на новото "княжение" застанал прабългарският вожд. Кан Аспарух използувал времето до края на 680 г. за организирането на държавния апарат - изградени били управленските институции и се пристъпило към укрепяването на границата: с тази цел славянските племена били преселени на юг и запад.

През пролетта на 681 г. прабългарите, вече в съюз със славяните, подновили нападенията си срещу византийските градове и крепости и пренесли театъра на бойните действия в Тракия. В невъзможност да им се противопостави, император Константин IV "сключил мир с тях, като се съгласил да им плаща годишен данък, за срам на ромеите". Чудно било - коментира събитието византийският хронист Теофан - този (т. е. императорът), "който направил свои данъкоплатци всички, на изток и на запад, на север и на юг, да бъде победен от този мръсен и новопоявил се народ".

Мирният договор бил сключен през лятото на 681 г., най-късно през месец август. С този акт Византия санкционирала едно незапомнено поражение и за пръв път признала възникването на една нова държава в "богохронимите" си граници. Към това време се отнася и сведението на един арменски извор, че "Аспарух прогонил аварите на запад". Известно е, че през VII век Аварският хаганат държал в подчинение земите по средния и долния Дунав. Успешната война на кан Аспарух и изтласкването на аварите на запад се тълкува като указание, че границата между българи и авари била установена на река Тимок. До смъртта на император Константин IV (685) Аспарух спазвал мирния договор с Византия. Мирните отношения продължили до 689 г., когато император Юстиниан II преминал с отрядите си в Тракия "с намерението да оплени българите и славиниите". Целта на похода била да се подчинят независимите славянски племена около Солун. Когато победоносната византийска армия се завръщала в Цариград, Аспарух причакал ромеите в "теснините на клисурата" (някъде в източната част на Беломорието) и им нанесъл тежко поражение: "голяма част от тях били избити и много били ранени". Последното събитие, свързано с името на Аспарух, е походът му срещу хазарите - един български летопис от XI век съобщава, че в тази война "цар Испор бил погубен от измаилтяните на Дунава". Смъртта на първия български владетел се отнася към 700 г.

В посочения no-горе летопис се твърди, че в детството си кан Аспарух "бил детище, носено в кошница три години". Езикът на първоизвора е твърде неясен, но няма съмнение, че разказът е подхранен от съществуващите предания за съдбата на първия български кан. Легендата за подхвърленото дете (което плува в кошница по реката и е спасено в резултат на щастливи обстоятелства) е стара, колкото света. Записана е още в Библията (случая с Мойсей), разказва се и по повод на Ромул и Рем, основателите на Рим. Легендата за съдбата на Аспарух не представлява някакво изключение: още при раждането си той бил "детище" (т. е. юнак), чиито подвизи били предопределени сякаш от самата съдба. Героите на подобни легенди са почти винаги създатели на едно велико начало. За българите то било образуването на държавата им: по "божие внушение" пророк Исай им посочил пътя към новата родина, а "божият избраник" Аспарух започнал живота си със знамения, които трябвало да станат паметни. Легендата е свидетелство както за възхищението на българите към личността на Аспарух, така и за преклонението пред великото му дело. В същия летопис името на кан Аспарух се свързва и с други знаменателни събития: "този цар създаде велики градове - на Дунава Дръстър град, той създаде и велик презид от Дунава до морето, той създаде и Плюска град". През средновековието било обичайно делата на един владетел да се измерват най-вече със спомена на построените градове, т. е. със съзидателното начало. Не случайно летописецът свързва името на кан Аспарух с построяването на Плюска град - първата българска столица Плиска. Както свидетелствува името й (плоско, равно място), селището възникнало още при славяните, но създаването на укрепения лагер при Плиска и обявяването му за столица на българската държава било дело на Аспарух.

Тагове:   Кан,   Аспарух,


Гласувай:
2
01. karavelov - За кан Аспарух!!!
09.05.2007 22:23
Макар и да не съм съгласен с идеите на БНС,мога само да кажа само едно!Много добър исторически материал за кан Аспарух!!!
цитирай
2. dana55 - Много интересно, благодаря!Урок ...
09.05.2007 22:30
Много интересно, благодаря!Урок по история винаги е нужен, поне за мен.
цитирай
3. анонимен - Слава богу, в последните десети...
09.05.2007 22:49
Слава богу, в последните десетилетия най-сетне се откъснахме от руските приумици за тюркския произход на прабългарите. Нашето летоброене е от 7500 години! Какви тюрки, какви пет лева!!! Още в Махабхрата е говори за Кубер, дошъл от Балхара (нашата прародина) и дал държавност на Индия! Имаме славна история, която не познаваме и която много хора искат да профанизират и омаловажат!
цитирай
4. sturmbolg - karavelov с кои от идеите на БНС не си ...
10.05.2007 17:44
karavelov с кои от идеите на БНС не си съгласен ?
цитирай
5. karavelov - Ами самата символика на БНС е по с...
12.05.2007 11:59
Ами самата символика на БНС е по скоро фашистка,а не българска!!!!!
цитирай
6. smartangel - супер
12.05.2007 14:49
супер,4е истината най-сетне се знае.Били сме няколкостотин хиляди,а не шепа хора,както пише в комунистическите учебници!славяните са били много по-малко,затова и до ден днешен повечето от нас са с тъмна коса и очи.Били са прости събирачи на билки,но гениалният Аспарух е усетил ползата от тях.И на Константинчо не му останало друго освен да бяга уж на бани в Несебър!Евала!!!
цитирай
7. sturmbolg - Символика ? Нали не ми говориш за иуи ...
12.05.2007 18:51
Символика ? Нали не ми говориш за иуи ? А и фашизъм знаеш ли какво означава в действителност ?
Виж този линк : http://www.bgns.net/site/content/view/12/26/
цитирай
8. karavelov - За IYI знам, че според някои това е ...
12.05.2007 21:55
За IYI знам,че според някои това е символа на рода Дуло!Или както им казват още ипсилона с двете хасти!
Имам впредвид униформите и някои други неща,свързващи БНС със СА на Рьом в Германия!
цитирай
9. karavelov - Не са пропагандни!!!!!Повечето от ...
14.05.2007 21:37
Не са пропагандни!!!!!Повечето от тези твърдения са от изворите,както византийски така и западни,а има и доста български такива в които става дума за многобройноста на българите!
цитирай
10. karavelov - sturmbolg,моля те не обиждай хората посещаващи блога ми!!!
16.05.2007 17:53
Коментара ти ще бъде изтрит и постнат отново без тая реплика!
цитирай
11. karavelov - Униформите си приличат ! Това нищо ...
16.05.2007 17:54
11. - 17:50 -
Униформите си приличат ! Това нищо не означава по тях няма нацистки символи , нашивки и други подобни
Богоизбрания защо не ................. !

От: sturmbolg
цитирай
12. smartangel - ГЛУПОСТИ
16.05.2007 18:54
ЕЙ,БОГОИЗБРАНИЯ!!!НЯКОИ ХОРА НАРЕКОХА НАСКОРО БАТАШКОТО КЛАНЕ МИТ,А "ЗАПИСКИ ПО БЪЛГАРСКИТЕ ВЪСТАНИЯ"-ПРОПАГАНДА.КАК МОЖЕ ВСЕ ОЩЕ ДА ИМА ХОРА КАТО ТЕБЕ,КОИТО ДА ОТРИЧАТ ИСТОРИЧЕСКИТЕ ФАКТИ !!!ВЗЕМИ ПРОЧЕТИ НЕЩО ПО ВЪПРОСА,ЗАЩОТО ЯВНО ТИ ОЩЕ ВЯРВАШ НА КОМУНИСТИЧЕСКИТЕ ГЛУПОСТИ!!!
цитирай
13. sturmbolg - каравелов излагаш се репликата не ...
17.05.2007 11:05
каравелов излагаш се репликата не беше за цензура :/
По всичко личи че богоизбрания е лъжливо еврейче !
цитирай
14. karavelov - Пак продължаваш!Бях веднъж казъл в ...
17.05.2007 22:22
Пак продължаваш!Бях веднъж казъл в един друг пост,че навсякъде виждате май световна еврейска конспирация!Антисемитизма е още нещо което ви приближава до СА!!!
цитирай
15. sturmbolg - Хах искаш да кажеш, че в ВМРО няма ...
19.05.2007 02:06
Хах искаш да кажеш , че в ВМРО няма членове с крайно десни виждания ли ? Ние не подбираме хората по това дали се възхищават на националсоциализма или не , а по това дали се възхищават от България ! По униформите си приличаме със СА , а със името на партията с "оранжевата гвардия " на Стамболийски :Р
цитирай
16. karavelov - sturmbolg........
19.05.2007 16:44
Не в ВМРО няма фашисти или хора със крайно десни убеждения!Ако има такива,то те са нищожна част!А любовта към България не нито дясна нито лява!
цитирай
17. sturmbolg - няма друг път :) Целия Благоевград е ...
20.05.2007 03:07
няма друг път :) Целия Благоевград е надраскан с надписи ВМРО ду него със същия цвят писхе СС или има келтски кръст ...... а и в нета имаше некви снимки на скинове с знамето на ВМРО и вдигнали дясна ръка за римски поздрав . Така че стига си хвърлял лайна по БНС , че вие от ВМРО сте последните дето можете да ни плюете с тая коалиция с дъщерята на убиеца Гиорги Димитров и чифута Софиански !
цитирай
18. karavelov - Хехе!!!Що ли не вярвам това да са го ...
20.05.2007 14:02
Хехе!!!Що ли не вярвам това да са го направили членове на ВМРО!Колкото до твоите забележки,поне не бяхме заедно с онзи идиот Болен!Айде!
цитирай
19. sturmbolg - А кой ще го направи да не би аз ?! Да ...
20.05.2007 18:23
А кой ще го направи да не би аз ?! Да правилно БЯХА ! Нормално е да се греши , достоино е да си признеш грешките . Аз не виждам вие да сте го направили . Ще ми отговориш ли защо сте в коалиция с тея родоотстъпници ?!? Заради общата цел ли :))))
цитирай
20. karavelov - Да с Герб сме заради общата цел!И ...
20.05.2007 21:13
Да с Герб сме заради общата цел!И както виждаш те са първи на изборите!Въпроса е защо не гласуваха българите,а някои малцинства!??
цитирай
21. sturmbolg - Защото за такива лайна като герб ...
22.05.2007 14:59
Защото за такива лайна като герб никой няма да гласува ! В днешно време няма политическа партия която да заслужава гласа на българина . Едо и също е дали Герб ДПС БСП или който и да е ще спечели изборите
цитирай
22. karavelov - Що не гласува тогава за ДПС, щом не ...
22.05.2007 22:39
Що не гласува тогава за ДПС,щом не правиш разлика!??
цитирай
23. sturmbolg - Аз не се приемам за част от тази си...
25.05.2007 22:25
Аз не се приемам за част от тази система от крадци , мушенници и педерасти и за това няма да гласувам докато тя не падне ! Българина си каза думата на тези избоди , той не е доволен от системата и за това не гласува . Мисля , че ефекта от това тепърва ще се усети !
цитирай
24. sturmbolg - Каравелов виж за кой си гласувал ...
22.06.2007 13:49
Каравелов виж за кой си гласувал
http://www.voininatangra.org/modules/xcgal/albums/userpics/10503/bb%2Bto6o%2Bbate.jpg
Гордееш ли се още че сте коалиция с ГЕРБ :)
цитирай
25. sturmbolg - Каравелов не ми отговори на въпр...
24.06.2007 17:32
Каравелов не ми отговори на въпроса , а ми триеш коментарите . Нещо се изживяваш като защитник на ционизма а? Боклук! Стига си петнил името на така свята личност като Любен Каравелов. Повече би ти отивало да си с логин Г.Димитров !
цитирай
26. karavelov - Приятелю липсва ти елементарно ...
25.06.2007 09:53
Приятелю липсва ти елементарно възпитание!?Колкото до това,че ти трия коментарите се запитай,защо ли?Да ти кажа ли!?Прекалено много псуваш и се оприличаваш на идолите ти(знаеш кои)!Потвърждава ми се мнението за БНС и Расате!ФАШИЗОИДИ!!!
цитирай
27. sturmbolg - Haha
25.06.2007 16:49
В момента говоря от мое име не от името на БНС . Незнам защо толко много обичаш да плюеш по БНС , но не бъркай нещата . Аз имам собствено мнение за нещата , което не е задължително да се препокрива с това на водачите на БНС .
Като заговори за фашизам искам да те питам един въпрос . Знаеш ли какви са възгледите на фашизма и къде се заражда ? Защо в момента ми говориш некви глупости . Аз съм български националист не съм фашист , не съм нацист . А ти дараги ми каравелов се препокриваш с понятието "ляв национализъм" (доста смешно звучи , но и такъв измислиха) и как да е друго яче като полувината ДС е във ВМРО. Като ви видя да петните паметта на предците ми , които са умирали и лежали в затворите заради ВМРО ми се повръща !
България над всичко ! България за българите ! За това се боря аз ! А ти ?
цитирай
28. анонимен - Благодаря за информацията. Малко ...
17.05.2010 10:32
Благодаря за информацията. Малко история,с която да се гордеем, никога не е излишна.
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: karavelov
Категория: История
Прочетен: 2945330
Постинги: 133
Коментари: 1995
Гласове: 10578
Календар
«  Февруари, 2020  
ПВСЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829